ENES
Aldapeta 49, 20007, Donostia - San Sebastián
+34 943 476 000

LAGUNTZA FORMULARIOA

Proiektuan lagundu nahi baduzu, bete ezazu honako formulario hau: adierazi zure datu pertsonalak, laguntzaren zenbatekoa, eta ordainketa egiteko erabili nahi duzu modua.

FORMULARIOA

Izena (nahitaezkoa)

Abizenak (nahitaezkoa)

Helbidea / Bizilekua (nahitaezkoa)

Udalerria (nahitaezkoa)

Posta-kodea (nahitaezkoa)

Probintzia (nahitaezkoa)

Telefono-zenbakia (nahitaezkoa)

Helbide elektronikoa (nahitaezkoa)

IFZ (zerga-arinketa nahi baduzu soilik)

LAGUNTZA

Ekarpen hauxe egin nahi dut...  50 € 100 € 200 € 500 € 1.000 € Beste kopuru bat

Kopurua («Beste kopuru bat» aukeratu baduzu)

ZENBATERO
 Hilean behin Hiru hilean behin Sei hilean behin Urtean behin Ordainketa bakarrean

ORDAINTZEKO MODUA

'Nire kontu korrontera zordunduz'aukeratu baduzu, sartu zure IBAN kontu-zenbaki osoa