ENES
Aldapeta 49, 20007, Donostia - San Sebastián
+34 943 476 000

LAGUNTZA FORMULARIOA

Proiektuan lagundu nahi baduzu, bete ezazu honako formulario hau: adierazi zure datu pertsonalak, laguntzaren zenbatekoa, eta ordainketa egiteko erabili nahi duzu modua.

FORMULARIOA

Izena (nahitaezkoa)

Abizenak (nahitaezkoa)

Helbidea / Bizilekua (nahitaezkoa)

Udalerria (nahitaezkoa)

Posta-kodea (nahitaezkoa)

Probintzia (nahitaezkoa)

Telefono-zenbakia (nahitaezkoa)

Helbide elektronikoa (nahitaezkoa)

IFZ (zerga-arinketa nahi baduzu soilik)

LAGUNTZA

Ekarpen hauxe egin nahi dut... 50 €100 €200 €500 €1.000 €Beste kopuru bat

Kopurua («Beste kopuru bat» aukeratu baduzu)

ZENBATERO
Hilean behinHiru hilean behinSei hilean behinUrtean behinOrdainketa bakarrean

ORDAINTZEKO MODUA

'Nire kontu korrontera zordunduz'aukeratu baduzu, sartu zure IBAN kontu-zenbaki osoa